Advertentie-video

Rhinestudio - Instagram Ad

image
Editing en animatie.

Door middel van snelle editing, retro-effecten als overlay en een logo-animatie isĀ  van het enigszins beperkte, statische materiaal van Rhinestudio een dynamische video gemaakt.